پیش بینی قیمت آینده سهام گلدمن

  • 2022-07-6

پیش بینی قیمت سهام گروه گلدمن ساکس ، عملی برای تعیین ارزش آینده سهام گلدمن ساکس با استفاده از چند روش متعارف مختلف مانند برآورد EPS ، اجماع تحلیلگر یا ارزیابی ذاتی اساسی است. پیش بینی موفقیت آمیز قیمت آینده گلدمن ساکس می تواند سود قابل توجهی داشته باشد. لطفاً توجه داشته باشید که این ماژول فقط برای محاسبه ارزش ذاتی گلدمن ساکس مورد استفاده قرار نمی گیرد و تمام عوامل ملموس یا نامشهود موجود از داده های اساسی گلدمن ساکس را در نظر نمی گیرد. ما عناوین بدون سر و صدا و اعتیاد به مواد مخدره اخیر در ارتباط با گروه گلدمن ساکس را تجزیه و تحلیل می کنیم ، که در صورت به درستی ممکن است فرصت هایی را برای برخی از داوری ها ایجاد کند.

این بحث است که آیا پیش بینی قیمت سهام بر اساس اطلاعات موجود در اخبار مالی می تواند سیگنال خرید یا فروش قوی ایجاد کند. ما از روش غربالگری خبری داخلی خود برای برآورد ارزش گلدمن ساکس بر اساس انواع مختلف عناوین از شبکه های خبری اصلی گرفته تا رسانه های اجتماعی استفاده می کنیم. ماژول پیش بینی قیمت سهام گلدمن ، تجزیه و تحلیل ارتجاعی قیمت را در تغییر در چشم انداز رسانه ای در مورد گلدمن ساکس در یک افق سرمایه گذاری خاص ارائه می دهد.

با استفاده از پیش بینی مبتنی بر اعتیاد به مواد مخدره Goldman Sachs ، می توانید ارزش گروه گلدمن ساکس را از منظر پاسخ گلدمن ساکس به اعتیاد به مواد مخدر رسانه ای اخیراً تولید شده و تأثیر عناوین فعلی بر رقبای آن تخمین بزنید. ما همچنین با استفاده از گزینه های سهام گلدمن ساکس و علاقه کوتاه ، احساسات سرمایه گذار کلی نسبت به گلدمن ساکس را تجزیه و تحلیل می کنیم. این کمک می کند تا با استفاده از روانشناسی جمعیت بر اساس فعالیت و حرکت قیمت سهام گلدمن ساکس ، نگرش کلی آینده سرمایه گذاران نسبت به گلدمن را معیار کند.

درآمد گلدمن ساکس در هر سهم اساسی نسبت به سال گذشته نسبتاً پایدار است. گلدمن ساکس سال گذشته درآمد هر سهم اساسی 60. 25 را گزارش داد. از تاریخ 12/19/2022 ، درآمد هر سهم رقیق احتمالاً به 64. 14 افزایش می یابد ، در حالی که احتمالاً درآمد دارایی ها 0. 0431 کاهش می یابد.

گلدمن ساکس علاقه کوتاهی دارد

افزایش یا کاهش قابل توجه در علاقه کوتاه گلدمن ساکس از ماه قبل می تواند شاخص خوبی از احساسات سرمایه گذار نسبت به گلدمن باشد. علاقه کوتاه می تواند بینشی در جهت بالقوه سهام گلدمن ساکس و اینکه سرمایه گذاران صعودی یا نزولی نسبت به بازار به طور کلی احساس می کنند ، فراهم کند. یک سرمایه گذار که گلدمن ساکس طولانی است نیز ممکن است بخواهد علاقه کوتاهی را ردیابی کند. با افزایش علاقه کوتاه ، سرمایه گذاران باید بیشتر از گلدمن ساکس نگران شوند و به طور بالقوه از سود محافظت می کنند ، گلدمن ساکس را با ابزارهای مشتق خود محافظت می کنند ، یا برای برخی از نزولی بالقوه آماده می شوند.

الگوی قیمت Goldman Sachs Hype to قیمت

از تعصبات سرمایه گذار مربوط به اخبار عمومی گلدمن ساکس می توان برای پیش بینی خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در گلدمن استفاده کرد. از این روند به طور متوسط می توان برای توضیح چگونگی سرمایه گذار که گلدمن می تواند بازار را صرفاً بر اساس عناوین عمومی و فعالیت های اجتماعی در اطراف گروه گلدمن ساکس بگذارد ، استفاده کرد. لطفاً توجه داشته باشید که بیشتر Equiteis که داوری دشوار است بیشتر تحت تأثیر احساسات بازار قرار می گیرند.

برخی از سرمایه گذاران با یافتن سهام که بر اساس احساسات بازار بیش از حد یا کم ارزش هستند سود می برند. همبستگی احساسات بازار گلدمن ساکس با قیمت آن می تواند به Taders کمک کند تا بر اساس اجماع کلی سرمایه گذاران در مورد گلدمن ساکس تصمیم گیری کنند.

گلدمن ساکس دلالت بر نوسانات دارد

نوسانات ضمنی گلدمن ساکس احساسات بازار از حرکات احتمالی گروه گلدمن ساکس را با گذشت زمان نشان می دهد. با این حال ، این جهت کلی قیمت آن را پیش بینی نمی کند. به طور خلاصه ، اگر نوسانات ضمنی گلدمن ساکس زیاد باشد ، بازار فکر می کند که سهام از هر جهت پتانسیل نوسانات قیمت بالا را دارد. از طرف دیگر ، نوسانات ضمنی کم نشان می دهد که سهام گلدمن ساکس وقتی گزینه های گلدمن ساکس در نزدیکی انقضاء آنها باشد ، نوسان زیادی نخواهد داشت.

این ماژول مبتنی بر تجزیه و تحلیل احساسات سرمایه گذار در مورد گرفتن موقعیت در گلدمن ساکس است. این رویکرد سوداگرانه منحصراً مبتنی بر این ایده است که بازارها توسط احساسات مانند ترس سرمایه گذار و حرص و آز هدایت می شوند. ترس از دست رفتن ، یعنی FOMO ، می تواند باعث شود سرمایه گذاران بالقوه در گلدمن ساکس بتوانند سهام خود را با قیمتی خریداری کنند که هیچ پایه ای در واقعیت ندارد. در این حالت ، آنها در حال خرید گلدمن نیستند زیرا سهام عدالت یک سرمایه گذاری خوب است ، اما به این دلیل که برای جلوگیری از احساس گم شدن ، باید کاری انجام دهند. از طرف دیگر ، سرمایه گذاران غالباً سهام خود را با قیمت های زیر ارزش خود در بازارهای خرس می فروشند زیرا باید احساس درد از دست دادن پول را متوقف کنند.

قیمت پیش بینی بعد از Holdman Sachs

هیچ روش خاصی برای اندازه گیری احساسات بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل اعتیاد به مواد مخدره یا یک روش پیش بینی مشابه وجود ندارد. این روش پیش بینی باید در ترکیب با تکنیک های اساسی تر و سنتی تر مانند پیش بینی قیمت سهام ، تجزیه و تحلیل فنی ، اجماع تحلیلگران ، برآورد درآمد و مدل های مختلف حرکت استفاده شود.

پیش بینی براساس قانون 16 قرارداد فعلی گلدمن

براساس قانون 16 ، بازار گزینه ها در حال حاضر نشان می دهد که گروه گلدمن ساکس به طور متوسط حرکت روزانه بالا یا پایین حدود 1. 6 ٪ در روز در طول عمر قرارداد گزینه 2022-12-23 خواهد داشت. با تجارت گلدمن ساکس با 346. 35 دلار ، این تقریباً 55/5 دلار است. اگر فکر می کنید که بازار به طور کامل حرکت روزانه Goldman Sachs را در بر می گیرد ، باید گزینه های گروه گلدمن ساکس را در سطح نوسانات فعلی 25. 55 ٪ در نظر بگیرید. اما اگر دیدگاه متضاد دارید ، باید از آن دوری کنید و حتی فروش آنها را در نظر بگیرید.

سرمایه گذاران پیشرفته ، که شاهد فراز و نشیب های بسیاری از بازار بوده اند ، اغلب با گذشت زمان بازار را مشاهده می کنند. این گرایش قیمت گلدمن ساکس برای همگرایی به ارزش متوسط با گذشت زمان ، میانگین برگشت نامیده می شود. با این حال ، از نظر تاریخی ، قیمت های بالای بازار معمولاً سرمایه گذاران را که معتقدند میانگین برگشت برای سرمایه گذاری است ، دلسرد می کند ، در حالی که قیمت های پایین به عنوان فرصتی برای خرید تلقی می شوند. لطفاً از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل مقدار فعلی گلدمن ساکس در زمینه تجزیه و تحلیل پیش بینی استفاده کنید.

کم ارزش واقعی عالی
311. 72 402. 83 404. 67
جزئیات
کم مقدار بعدی عالی
347. 05 348. 90 350. 74
جزئیات
کم قیمت هدف عالی
390. 00 463. 56 598. 00
جزئیات
کم EPS پیش بینی شده عالی
59. 70 60. 70 62. 47
جزئیات

لطفاً توجه داشته باشید ، انجام تجزیه و تحلیل مالی یا بازار از یک نهاد واحد مانند گلدمن ساکس کافی نیست. تحقیقات شما باید در برابر همسالان گلدمن ساکس مقایسه شود یا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا هرگونه مزایای عملی را بدست آورد. هنگامی که به درستی انجام شود ، تجزیه و تحلیل رقابتی گلدمن ساکس داده های کمی و کیفی زیادی را برای اعتبارسنجی تصمیمات سرمایه گذاری خود یا تدوین یک استراتژی کاملاً جدید در جهت گرفتن موقعیت در گروه گلدمن ساکس به شما می دهد.

تجزیه و تحلیل چگالی پیش بینی قیمت گلدمن ساکس پس از Hype

در مورد پیش بینی قیمت گلدمن ساکس در نگرش ریسک فعلی شما ، این نمودار توزیع احتمال این احتمال را نشان می دهد که پیش بینی بین یا در محدوده خاصی قرار خواهد گرفت. ما از این نمودار استفاده می کنیم تا تأیید کنیم که بازده شما در سرمایه گذاری در گلدمن ساکس یا برای آن موضوع ، انتظارات موفق شما از قیمت آینده آن ، نمی تواند به طور مداوم تکرار شود. لطفاً توجه داشته باشید ، بسیاری از سرمایه گذاران که توزیع متقارن قیمت سهام ، مانند قیمت گلدمن ساکس را اشتباه گرفته اند ، با تقریب های غیرقابل اعتماد که سعی در توصیف بازده های مالی دارند ، در طی سالهای متمادی از بین رفته است.

گلدمن ساکس نوسانات قیمت پس از Hype را تخمین زد

در زمینه پیش بینی ارزش سهام گلدمن ساکس در روز بعد از تیتر مهم بعدی ، ما مرزهای آماری قابل توجهی از سناریوهای نزولی و صعودی را بر اساس پوشش خبری تاریخی گلدمن ساکس نشان می دهیم. حاشیه های نزولی و صعود بعد از Holdman Sachs برای دوره پیش بینی به ترتیب 344. 41 و 348. 09 است. ما قیمت بازار روزانه گلدمن ساکس را در رابطه با عناوین برای ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده این روش در نظر گرفته ایم. با این حال ، به یاد داشته باشید ، هیچ اثبات علمی یا شواهد تجربی وجود ندارد که نشان دهد مدل های پیش بینی مبتنی بر اخبار از مدل های سنتی خطی ، غیرخطی یا مدل های هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند تا پیش بینی های دقیق را به طور مداوم ارائه دهند.

گلدمن ساکس دارایی بسیار پایدار است. تجزیه و تحلیل و محاسبه قیمت بعدی پس از Hype گروه گلدمن ساکس بر اساس افق زمانی 3 ماهه است.

تجزیه و تحلیل پیش بینی قیمت سهام گلدمن ساکس

آیا تا به حال تعجب کرده اید که قیمت شرکتی مانند گلدمن ساکس بدون هیچ دلیل خاصی بالا می رود؟این امر معمولاً اتفاق می افتد زیرا بسیاری از سرمایه گذاران نهادی به طرز تهاجمی در حال تجارت گلدمن ساکس به عقب و جلو در بین خود هستند. آیا تا به حال مشاهده کرده اید که بسیاری از حرکت قیمت یک شرکت خاص توسط انتشار مطبوعات یا اخبار مربوط به شرکت که هیچ ارتباطی با درآمد واقعی ندارد ، هدایت می شود؟معمولاً ، اعتیاد به مواد مخدره برای شرکتهای انفرادی به عنوان حرکت قیمت عمل می کند. اگر تبلیغات مطلوب کافی در آینده نباشد ، قیمت سهام در نهایت از سرعت خارج می شود. بنابراین ، قاعده شست در اینجا این است که تا زمانی که این اخبار هیچ ارتباطی با درآمد فوری نداشته باشد ، باید بیشتر به آن توجه کنید. اگر این گرایش را با گلدمن ساکس می بینید ، ممکن است چیزی در آنجا رخ دهد ، و ممکن است یک فرصت عالی برای فروش کوتاه باشد.

بازده مورد انتظاربی ثباتیخاصیت خاصیت ارتجاعیارتجاعی مرتبطتراکم اخبارچگالی مرتبطاعتیاد به مواد مخدره
0. 13 1. 84 0. 12 0. 07 5 رویداد / ماه4 رویداد / ماهدر حدود 5 روز

جدول زمانی اعتیاد به مواد مخدره Holdman Sachs

از 19 دسامبر 2022 گروه گلدمن ساکس برای 346. 35 ذکر شده است. این نهاد دارای خاصیت ارتجاعی اعتیاد به مواد مخدر ه-0. 12 و ارتجاعی متوسط برای اعتیاد به رقاب ت-0. 07 است. پیش بینی می شود گلدمن پس از تیتر بعدی با قیمت انتظار می رود که به 346. 25 کاهش یابد ، ارزش خود را کاهش می دهد. میانگین نوسانات تأثیرات اعتیاد به مواد مخدره بر قیمت شرکت بیش از 100 ٪ است. کاهش قیمت در خبرهای بعدی انتظار می رو د-0. 03 ٪ باشد در حالی که بازده مورد انتظار روزانه در حال حاضر با 0. 13 ٪ است. نوسانات اعتیاد به مواد مخدره مربوط به گلدمن ساکس حدود 339. 34 ٪ با قیمت پیش بینی شده پس از اعلام بعدی با رقابت 346. 28 است. حدود 71. 0 ٪ از سهام شرکت متعلق به سرمایه گذاران نهادی است. این شرکت دارای نسبت قیمت به کتاب (P/B) 1. 12 است. برخی از سهام با قیمت مشابه با کتاب (P/B) در دراز مدت از بازار بهتر است. گروه گلدمن ساکس نسبت قیمت/درآمد به رشد (PEG) 1. 25 دارد. این نهاد درآمد هر سهم (EPS) 37. 57 را ثبت کرد. این شرکت آخرین سود سهام در تاریخ 30 نوامبر 2022 صادر شد. اجازه می دهد تا 90 روز کل سرمایه گذاری سرمایه گذاری مطبوعاتی پیش بینی شده بعدی در حدود 5 روز باشد.

تجزیه و تحلیل اعتیاد به مواد مخدره مرتبط با گلدمن ساکس

دسترسی به منابع خبری معتبر مربوط به رقابت مستقیم گلدمن ساکس از همیشه مهمتر است و ممکن است توانایی شما در پیش بینی حرکات قیمت آینده گلدمن ساکس را افزایش دهد. دانستن اینکه چگونه رقبای گلدمن ساکس نسبت به تغییر احساسات بازار ، سیگنال های اجتماعی مرتبط و اخبار اصلی واکنش نشان می دهند ، راهی عالی برای یافتن فرصت های سرمایه گذاری و زمان بازار است. جدول خلاصه زیر شاخص های تأخیر اساسی را خلاصه می کند که می تواند به شما در تجزیه و تحلیل چگونگی واکنش بالقوه گلدمن ساکس به اعتیاد به مواد مخدره مرتبط با یکی از همسالان خود کمک کند.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.